Coway Malaysia menawarkan kemudahan Sewa-Beli produk-produk kami untuk kemudahan anda. Konsepnya sama dengan anda membeli (sewa-beli) kereta.

Ada 2 cara anda boleh menyewa produk Coway:

Cara 1: Arahan Auto-Debit dari akaun simpanan/ semasa anda

 • Sila sediakan 1 salinan kad pengenalan depan dan belakang
 • Sila sediakan salinan slip gaji terbaru untuk 3 bulan
 • Sila sediakan penyata akaun bank untuk 3 bulan dan menunjukkan transaksi penerimaan gaji 3 bulan tersebut
  • Jika akaun bank di atas bukan akaun dari bank Maybank, RHB, CIMB atau Public Bank,  sila sediakan salinan muka hadapan akaun bank conventional Maybank atau RHB atau CIMB atau Public Bank yang mempamerkan nama dan nombor akaun bank anda. Akaun bank Islamic tidak boleh digunakan buat masa ini. Bayaran sewa bulanan akan ditolak dari akaun ini.
  • Jika akaun bank di atas adalah akaun Islamic, sila sediakan salinan muka hadapan akaun bank conventional yang mempamerkan nama dan nombor akaun bank anda. Akaun bank Islamic tidak boleh digunakan buat masa ini. Bayaran sewa bulanan akan ditolak dari akaun ini.
 • Bayaran untuk sewa bulan pertama perlu dibayar kepada kami
 • Kami akan mengeluarkan Sales Order dan Resit Rasmi Coway kepada anda

Cara 2: Arahan Auto-Debit dari kad kredit Visa/ Mastercard anda

 • Sila sediakan 1 salinan kad pengenalan depan dan belakang
 • Sila sediakan 1 salinan kad kredit depan dan belakang
 • Bayaran untuk sewa bulan pertama perlu dibayar kepada kami
 • Kami akan mengeluarkan Sales Order dan Resit Rasmi Coway kepada anda