Produk-produk Coway Malaysia kini boleh dimiliki atau disewa oleh semua pengguna di seluruh negeri ini.

Pengguna-pengguna seharusnya tidak melepaskan peluang untuk menikmati kebaikan dan kelebihan produk Coway yang diperakui di peringkat antarabangsa dan disahkan halal oleh Jakim Malaysia.

Hubungi hotline kami sekarang 019-2807275 untuk sebarang pertanyaan mengenai produk dan servis Coway. Anda juga boleh emel kepada amin@cowayandhealth.com

Pesanan (Order) untuk produk Coway boleh dibuat terus melalui kami. Untuk PROMOSI terkini, sila klik link promosi.

Berikut adalah senarai kawasan diseluruh negeri ini:

Lokasi Poskod Bandar Klik Untuk Goole Map
Putrajaya – (Presint 1, 12, 14 & 15) 62000 Putrajaya Google Map
Badan Pencegah Rasuah 62007 Putrajaya Google Map
Bahagian Pilihanraya Parlimen P125 Putrajaya 62050 Putrajaya Google Map
Jalan P16G (Presint 16) 62100 Putrajaya Google Map
Jalan P18C 1/2 62100 Putrajaya Google Map
Jalan Tunku Abdul Rahman (Presint 3) 62100 Putrajaya Google Map
Kementerian Wilayah Persekutuan 62100 Putrajaya Google Map
Persiaran Perdana (Presint 4) 62100 Putrajaya Google Map
Putrajaya – (Presint 16 & 17) 62100 Putrajaya Google Map
Putrajaya – (Presint 2, 3, 4 & 18) 62100 Putrajaya Google Map
Suruhanjaya Tenaga 62100 Putrajaya Google Map
Putrajaya – (Presint 5, 6, 19 & 20) 62150 Putrajaya Google Map
Former Prime Minister of Malaysia 62200 Putrajaya Google Map
Jalan P10/4 62250 Putrajaya Google Map
Jalan P7E 62250 Putrajaya Google Map
Jalan P8E 2/5-2 62250 Putrajaya Google Map
Jalan P9C/1 Presint 9 62250 Putrajaya Google Map
Putrajaya – (Presint 11 & 13) 62250 Putrajaya Google Map
Putrajaya – (Presint 7, 8, 9 & 10) 62250 Putrajaya Google Map
Bahagian Kerja Tanah Jabatan Perdana Menteri 62300 Putrajaya Google Map
Bahagian Keselamatan Negara Jabatan Perdana Menteri 62502 Putrajaya Google Map
Bahagian Pengurusan Harta Tanah Jabatan Perdana Menteri 62502 Putrajaya Google Map
Bahagian Penyelidikan Jabatan Perdana Menteri 62502 Putrajaya Google Map
Biro Tatanegara 62502 Putrajaya Google Map
Jabatan Perdana Menteri 62502 Putrajaya Google Map
Ketua Setiausaha Negara 62502 Putrajaya Google Map
Ketua Setiausaha Sulit Kanan Jabatan Perdana Menteri 62502 Putrajaya Google Map
Ketua Unit Kawal Selia Felda 62502 Putrajaya Google Map
Koperasi Pekerja-Pekerja Jabatan Perdana Menteri Berhad 62502 Putrajaya Google Map
Lembaga Penasihat Jabatan Perdana Menteri 62502 Putrajaya Google Map
Pejabat Menteri di Jabatan Perdana Menteri 62502 Putrajaya Google Map
Pejabat Perdana Menteri 62502 Putrajaya Google Map
Pejabat Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri 62502 Putrajaya Google Map
Pejabat Timbalan Perdana Menteri 62502 Putrajaya Google Map
Penasihat Agama Islam kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri 62502 Putrajaya Google Map
Seketrial Permata Jabatan Perdana Menteri 62502 Putrajaya Google Map
Setiausaha Parlimen di Jabatan Perdana Menteri 62502 Putrajaya Google Map
Unit Pemodenan Tadbiran Malaysia 62502 Putrajaya Google Map
Unit Penyelarasan dan Perlaksanaan Jabatan Perdana Menteri 62502 Putrajaya Google Map
Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri 62502 Putrajaya Google Map
Biro Pengaduan Awam 62504 Putrajaya Google Map
Mahkamah Majistret Kajang 62505 Putrajaya Google Map
Jabatan Perkhidmatan Awam 62506 Putrajaya Google Map
Mahkamah Rayuan Malaysia 62506 Putrajaya Google Map
Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan 62506 Putrajaya Google Map
Jabatan Peguam Negara 62510 Putrajaya Google Map
Jabatan Perangkaan Malaysia 62512 Putrajaya Google Map
Jabatan Insolvensi Malaysia/Jabatan Pemegang Harta 62514 Putrajaya Google Map
Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional 62516 Putrajaya Google Map
Pejabat Ketua Audit Negara 62517 Putrajaya Google Map
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) 62518 Putrajaya Google Map
Jabatan Wakaf Zakat dan Haji 62519 Putrajaya Google Map
Pejabat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama 62519 Putrajaya Google Map
Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia 62519 Putrajaya Google Map
Pusat Pengajian Pembangunan Malaysia 62520 Putrajaya Google Map
Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan 62522 Putrajaya Google Map
Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran 62524 Putrajaya Google Map
Unit Pemodenan Tadbiran Perancangan & Pengurusan Malaysia(MAMPU) 62526 Putrajaya Google Map
Jabatan Pembangunan Kemahiran 62527 Putrajaya Google Map
Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja 62530 Putrajaya Google Map
Kementerian Sumber Manusia 62530 Putrajaya Google Map
Jabatan Perhubungan Perusahaan 62532 Putrajaya Google Map
Jabatan Tenaga Kerja 62532 Putrajaya Google Map
Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan 62532 Putrajaya Google Map
Jabatan Tenaga Manusia 62536 Putrajaya Google Map
Pendaftar Kesatuan Sekerja 62540 Putrajaya Google Map
Jabatan Pendaftaran Pertubuhan 62542 Putrajaya Google Map
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri 62546 Putrajaya Google Map
Kementerian Keselamatan Dalam Negeri 62546 Putrajaya Google Map
Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan 62546 Putrajaya Google Map
Ketua Pengarah Jabatan RELA 62546 Putrajaya Google Map
Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia 62550 Putrajaya Google Map
Ketua Pengarah Pendaftaran Negara 62550 Putrajaya Google Map
Jabatan Belia dan Sukan Negara 62551 Putrajaya Google Map
Jabatan Alam Sekitar 62570 Putrajaya Google Map
Kementerian Belia Dan Sukan 62570 Putrajaya Google Map
Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar 62574 Putrajaya Google Map
Ketua Pengarah Jabatan Tanah dan Galian Persekutuan 62574 Putrajaya Google Map
Jabatan Ukur & Pemetaan 62576 Putrajaya Google Map
Jabatan Kawalan Penyakit Bawaan Vektor 62582 Putrajaya Google Map
Jabatan Kerja Raya Wilayah Persekutuan Putrajaya 62582 Putrajaya Google Map
Kementerian Kesihatan 62584 Putrajaya Google Map
Kementerian Kewangan 62590 Putrajaya Google Map
Jabatan Akauntan Negara 62592 Putrajaya Google Map
Ketua Pengarah Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta 62592 Putrajaya Google Map
Ibu Pejabat Jabatan Kastam DiRaja Malaysia 62594 Putrajaya Google Map
Jabatan Kerjasama Asean 62596 Putrajaya Google Map
Bahagian Biasiswa Kementerian Pelajaran 62602 Putrajaya Google Map
Kementerian Luar Negeri 62602 Putrajaya Google Map
Bahagian Kewangan Kementerian Pelajaran 62604 Putrajaya Google Map
Bahagian Pendidikan Guru 62604 Putrajaya Google Map
Bahagian Sumber Manusia Kementerian Pelajaran 62604 Putrajaya Google Map
Jabatan Pendidikan Teknikal 62604 Putrajaya Google Map
Jabatan Pendidikan Tinggi 62604 Putrajaya Google Map
Jabatan Politeknik dan Kolej Komuniti 62604 Putrajaya Google Map
Jemaah Nazir 62604 Putrajaya Google Map
Kementerian Pelajaran 62604 Putrajaya Google Map
Kementerian Pengajian Tinggi 62604 Putrajaya Google Map
Lembaga Peperiksaan Malaysia 62604 Putrajaya Google Map
Pusat Perkembangan Kurikulum 62604 Putrajaya Google Map
Jabatan Kemajuan Masayarakat 62605 Putrajaya Google Map
Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah 62606 Putrajaya Google Map
Kementerian Pengangkutan 62606 Putrajaya Google Map
Jabatan Penerbangan Awam 62616 Putrajaya Google Map
Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan 62618 Putrajaya Google Map
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna 62620 Putrajaya Google Map
Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani 62623 Putrajaya Google Map
Jabatan Perikanan 62624 Putrajaya Google Map
Jabatan Haiwan 62628 Putrajaya Google Map
Jabatan Pertanian 62630 Putrajaya Google Map
Ketua Pengarah Jabatan Bomba Malaysia 62632 Putrajaya Google Map
Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi 62648 Putrajaya Google Map
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi 62652 Putrajaya Google Map
Yayasan Tekun Nasional 62652 Putrajaya Google Map
Jabatan Standard Malaysia 62654 Putrajaya Google Map
Jabatan Bekalan Air 62662 Putrajaya Google Map
Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi 62662 Putrajaya Google Map
Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi 62668 Putrajaya Google Map
Pusat Mel Kerajaan Putrajaya 62668 Putrajaya Google Map
Bahagian Kemajuan Wilayah Persekutuan 62670 Putrajaya Google Map
Perbadanan Putrajaya 62674 Putrajaya Google Map
Jabatan Agama Islam Wilayah Putrajaya 62675 Putrajaya Google Map
Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia 62676 Putrajaya Google Map
Suruhanjaya Kehakiman 62677 Putrajaya Google Map
Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia 62686 Putrajaya Google Map
Bahagian Hal Ehwal Undang-undang 62692 Putrajaya Google Map
Biro Bantuan Guaman Malaysia 62692 Putrajaya Google Map
Cyberjaya 62988 Putrajaya Google Map